Elektroniczna Książka 
Placów Zabaw i Siłowni Plenerowych
Jeśli jesteś administratorem lub w jakikolwiek inny sposób zajmujesz się utrzymaniem i eksploatacją  placów zabaw i siłowni plenerowych to jest aplikacja właśnie dla Ciebie. Elektroniczna Książka Placów Zabaw i  Siłowni Plenerowych to profesjonalne narzędzie, które przeprowadzi Cię "krok po kroku" przez wszystkie czynności związane z codziennym prowadzeniem wymaganej dokumentacji oraz 
dbaniem o bezpieczeństwo.
Jeśli chcesz poznać szczegóły, skontaktuj się z nami: 

tel.: 22-721-05-24  ​​​​​e-maial: krpz@krpz.pl​​​​​​
Widok aplikacji
Elektroniczna Książka Placów Zabaw i Siłowni Plenerowych zawiera szereg funkcji i narzędzi, które porządkują i ułatwiają bieżące prowadzenie oraz przeglądanie dokumentacji. Aplikacja jest przejrzysta i intuicyjna w obsłudze dzięki czemu korzystanie z niej jest niezwykle proste.
(widok aplikacji)
Najważniejsze zalety i korzyści
Wykonuj wymagane czynności bez konieczności głębokiej znajomości prawa i norm, ze 100% pewnością, że Twoja praca jest prawidłowa i spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne. Zyskaj poczucie komfortu, pełną kontrolę i pewność, że niczego nie pominąłeś, a co najważniejsze zyskaj bezpieczeństwo na obiektach przy minimalnym nakładzie czasu i pracy.
ZALETY

przypomnienia o terminach przeglądów, kontroli, gwarancji, zaplanowanych działaniach, itp.

uporządkowana lista posiadanych obiektów

czytelna lista elementów wyposażenia obiektu

nieograniczona liczba użytkowników

łatwość obsługi, dostępu i mobilność

katalogowanie dokumentów i informacji /dokumenty uporządkowane i w jednym miejscu

samodzielne, łatwe i intuicyjne wykonywanie przeglądów

raporty i zestawienia ilościowe

wiele innych zalet i udogodnień, jakie oferują nowoczesne rozwiązania informatyczne
KORZYŚCI

oszczędność czasu, pracy, kosztów, prestiż /innowacyjność

100%-wa zgodność prowadzonej dokumentacji oraz przeglądów z wymogami formalno-prawnymi

zorganizowanie/porządek, łatwość dostępu, wyszukiwania i przeglądania dokumentów

stały nadzór nad obiektami 

poprawa bezpieczeństwa na obiektach /oszczędności finansowe

pewność prawidłowego zarządzania obiektami /minimalizacja ryzyka odpowiedzialności prawnej

gwarancja poprawności wykonanych przeglądów /łatwa kontrola firm zewnętrznych

brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania
Najciekawsze funkcje
Elektroniczna Książka Placów Zabaw i Siłowni Plenerowych to narzędzie, dzięki któremu w łatwy i przejrzysty sposób można zarządzać swoimi obiektami. W jednym miejscu znajdziesz całą uporządkowaną i łatwą do przeszukiwania dokumentację bieżącą i archiwalną. Aplikacja przypomina o przeglądach i umożliwia ich wykonanie we własnym zakresie. Pozwala w prosty sposób nadzorować zlecone zadania czy usługi. Elektroniczna Książka Placów Zabaw i Siłowni Plenerowych gwarantuje pełną zgodność formalno-prawną z bieżącymi przepisami i zaleceniami norm, minimalizując ryzyko narażenia Administratora na konsekwencje prawne wynikające z niedopełnienia obowiązków.
​​​​​​​Aplikacja nie wymaga instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Dostępna jest on-line przez 24h/dobę z dowolnego miejsca. Wystarczy komputer, tablet lub telefon typu smartfon z internetem i standardową przeglądarką internetową.​​​​​​
Przykładowe raporty i przeglądy
Poniżej kilka przykładowych stron z raportami z książki obiektu, z przeglądów oraz kontroli wykonanych za pomocą  Elektronicznej Książki Placów  Zabaw i Siłowni Plenerowych i wygenerowanych do plików w formacie .pdf jednym kliknięciem. Raporty wykonane za pomocą aplikacji są ujednolicone, niezwykle czytelne, zawierają wszystkie potrzebne informacje i zdjęcia. Dodatkowo opracowując raport z przeglądu istnieje możliwość dodawania strzałek i innych oznaczeń graficznych wskazujących miejsca z ewentualnymi usterkami, na które należy zwrócić uwagę.
Książka obiektu w jednym pliku

Raporty z przeglądów okresowych

Jeśli chcesz poznać szczegóły, skontaktuj się z nami: 

tel.: 22-721-05-24   e-maial: krpz@krpz.pl​​​​​​