Jak zapewnić bezpieczeństwo na placu zabaw

 

W tym miejscu znajdziesz informacje i podpowiedzi dotyczące administrowania placem zabaw, które pomogą w zapewnieniu prawidłowego poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw.
W poradniku znajdziesz również przegląd aktualnych przepisów prawnych i norm, wskazówki przydatne podczas planowania budowy lub doposażenia placu zabaw, jak również w trakcie eksploatacji obiektu.
Poradnik niniejszy to także zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane przez zarządców i administratorów pytania odnoszące się do placów zabaw.

 

Spis treści:
1. Kontrole okresowe
2. Normy i przepisy
3. Informacje dotyczące urządzeń zabawowych i montażu
4. Nawierzchnia bezpieczna
5. Pielęgnacja i konserwacja placu zabaw
6. informacje dodatkowe
 

1. Kontrole okresowe
Są istotnym aspektem  administrowania placem zabaw. Pozwalają wykryć ewentualne uszkodzenia i wady urządzeń zabawowych spowodowane m.in. niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych (w okresie zimowym), aktami wandalizmu i/lub wynikające z naturalnego zużycia materiałów, z których wykonane są urządzenia. Regularne kontrolowanie stanu technicznego wyposażenia placu zabaw wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jego użytkowników.
Kontrole okresowe w oparciu o wytyczne Normy PN-EN 1176 zaleca się przeprowadzać na każdym publicznym placu zabaw (szkolnym, przedszkolnym, gminnym, osiedlowym, itd.): 

Typy kontroli: 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące planowania i wykonywania kontroli okresowych:


2. Normy i przepisy
Informacje dotyczące przepisów prawnych regulujących budowanie i właściwe utrzymanie placów zabaw.

3. Informacje dotyczące urządzeń zabawowych i montażu
Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania związane z projektowaniem i montowaniem zabawek.

4. Nawierzchnia bezpieczna
Wykorzystanie nawierzchni bezpiecznej w znacznym stopniu zmniejsza procent odniesionych obrażeń przez dzieci podczas upadków. Poniżej znajdziesz informacje na temat nawierzchni bezpiecznych.

5. Pielęgnacja i konserwacja placu zabaw
Każdy plac zabaw wymaga odpowiedniego nadzoru i opieki. Utrzymanie dobrego stanu urządzeń wpływa na bezpieczeństwo i higienę ich użytkowania. 

6. Informacje dodatkowe
Tu znajdziesz przydatne informacje, które mogą pomóc w zarządzaniu i administracji.