Informacje techniczne

Znajdziesz tu informacje dotyczące zalecanych parametrów sprzętowych i softwarowych mających wpływ na optymalne funkcjonowanie systemu,  podstawowych zasad jego działania, informacje dotyczące jego budowy, które zoptymalizują oraz ułatwią korzystanie z systemu.

 

 

1. Specyfikacja ogólna systemu
System znajduje się na serwerach zewnętrznych dostępnych 24h/dobę (w chmurze). Oznacza to, że działa w pełni on-line, a zatem nie wymaga pobrania oraz instalacji na komputerze lub innych urządzeniach żadnej jego części. Wszystkie dane przechowywane są na serwerze. Do korzystania z systemu KRPZ niezbędne jest połączenie internetowe.

2. Schemat działania systemu
System został oparty na aktywujących się oknach edycyjnych, należy więc zwrócić uwagę na kolejność ich wypełniania oraz zamykania. Zapisywanie danych następuje po kliknięciu przycisku "Zapisz". Po zakończeniu edycji okna zaleca się zamknięcie go poprzez kliknięcie na przycisk "Zapisz i zamknij", który zapisuje dane i zamyka otwarte okno.

System jest responsywny, co oznacza, że automatycznie dostosowuje się do rozdzielczości urządzenia, na którym jest wyświetlany, umożliwiając wygodne korzystanie ze wszystkich funkcji.

3. Warunki sprzyjające poprawności i wygodzie korzystania z systemu
Zalecana minimalna rozdzielczość urządzenia, która umożliwi komfortowe korzystanie z serwisu, to 1440 x 900px. Niższa rozdzielczość także umożliwia korzystanie z systemu, jednak nie gwarantuje poprawnego wyświetlania się wszystkich elementów na stronie.

Zalecane przeglądarki internetowe to: Mozilla Firefox, Google Chrome oraz Internet Explorer (od wersji 8). Warto zaktualizować używane wersje przeglądarek do aktualnych lub pobrać najnowsze ich wersje.
Szybkość łącza internetowego może mieć wpływ na jakość korzystania z systemu. Minimalna szybkość łącza to 256kb/s , optymalna to 1mb/s. (Uwaga! Korzystanie z systemu na urządzeniach mobilnych może wiązać się z dodatkowymi opłatami za transmisję danych naliczanymi przez operatora sieci komórkowej.)

4. Szczegółowe zagadnienia techniczne
I. Zasady działania okien w systemie
Dodawanie plików, takich jak dokumenty typu: karta techniczna, certyfikat, zdjęcia itp., a także wprowadzanie kontaktów, informacji towarzyszących wprowadzaniu urządzeń placu zabaw oraz planowaniu działań, wiąże się z otwieraniem okien przystosowanych do tych czynności. Okna otwierają się w odpowiedniej kolejności, zatem należy je zamykać po kolei, aby nie utracić wprowadzonych danych.

Przycisk "Zapisz" zapamiętuje wprowadzone dane i daje wgląd w efekty ich wprowadzenia. Zapamiętane dane są chronione w przypadku zamknięcia okien w nieodpowiedniej kolejności.

Przycisk "Zapisz i zamknij", oprócz zapamiętania wprowadzonych danych, zamyka bieżące okno i odsyła do poprzedniego okna. Efekty zapisu widoczne są natychmiast. Przycisk "Zamknij" powoduje jedynie zamknięcie okna. Niezapisane  dane zostaną utracone.

II. Proces wprowadzania plików do systemu
System pozwala na dodanie plików w formatach .pdf, .jpg, .png oraz .gif, zawierających informacje graficzne i/lub tekstowe.
Użytkownicy korzystający z urządzeń mobilnych (tabletów lub telefonów) mają możliwość dodawania zdjęć wykonanych bezpośrednio z urządzenia, jeśli posiada ono funkcję aparatu fotograficznego i odpowiednie oprogramowanie.

III. Powiadomienia i przypomnienia
System został wyposażony w narzędzie umożliwiające planowanie działań i generowanie przypomnień z nimi związanych (w formie e-mail lub sms).
Do automatycznych wiadomości zaliczają się przypomnienia o: terminie zakończenia okresu gwarancji, dacie przeglądu czy przypomnienia o indywidualnie zaplanowanych zadaniach.